Strömgrändsgården

Strömgrändsgården är hjärtat i stadskvarteret.

Under 1962 genomfördes omfattande rivningar i Helsingborg. Strömgrändsgården var ett av de områden som revs. Byggnadsmaterialet sparades dock och i slutet av 1960-talet återuppstod Strömgrändsgården i stadskvarteret på Fredriksdal. Från början var det en handels- och hantverksgård från 1700- och 1800-talet och i dag hittar du en mängd olika interiörer och utställningar i gårdens lokaler: Hedströms diversehandel, utställningen Kaffestunden och Apoteket Kärnan. Strömgrändsgården är själva hjärtat i Fredriksdals stadskvarter.