Benstampen, kvarnen och sågen

På väg till Lillarydsgården stöter du på tre gamla historiska byggnader. Samtliga har spelat en viktig roll för många människors försörjning.

Benstampen med vattenkvarn
Benmjölet användes som extra näring till åkrarna. Den här benstampen kommer ursprungligen ifrån gården Smedjeryd i Riseberga socken.

Skvaltkvarnen
Det här är en kvarntyp som var väldigt vanlig i Skåne. Skvaltkvarnar kallades också för skvattemöllor och kunde bara användas när det fanns tillräckligt med vatten för att driva hjulet. Det låg därför alltid vid bäckar och användes oftast under våren och hösten när vattenståndet var som högst. När vattnet var tillräckligt högt användes kvarnar för att mala säd. Bönderna malde själva sitt mjöl och bakade allt sitt eget bröd.

Timmersågen
I dag använder vi el för att driva våra verktyg. Men den här enbladiga timmersågen var vattendriven och samma typ som har funnits sedan medeltiden. En enkel såg som den här var väldigt vanlig i skogsbygden. Timmersågen är inte komplett men visar ändå hur viktiga sågarna var för människorna som arbetade och levde i skogsbygderna.

Fler byggnader på Fredriksdal