Ringstorpsmöllan

Möllan på Fredriksdal kommer ursprungligen från Ringstorp och var i bruk ända fram till 1914. Det var mjölnaren Nils Sjunnesson och hans släktningar som använde kvarnen.

Ringstorps kvarn flyttades till Fredriksdal mellan åren 1929-1931. Det är en så kallad ”Holländare”, en vanligt förekommande kvarntyp i Skåne. På en holländare är det bara själva hättan som roterar för att vingarna ska stå mot vinden.

Ringstorpskvarnen är åttkantig och består av tre våningar. Längst ner finns inkörsporten där kvarnsäckar lastades in och ut. På första våningen finns krossen och mjölsiktarna och det var här säckarna fylldes med innehåll samt vägdes. På andra våningen finns tre olika sorters kvarnstenar: Skånskan, Rhenskan och Franskan. Skånskan användes för malning av grovmalen säd till djuren. Rhenskan för råg och vete till mjöl för brödbakning. Franskan användes för att mala siktmjöl. Högst upp i kvarnen, på våning tre, finns det stora drivhjulet som driver kvarnarna.

Fler byggnader på Fredriksdal