Prästgården

I en av byggnaderna i stadskvarteret finns en gammal prästgård från 1700-talet. Den låg ursprungligen i centrala Helsingborg.

Fram till 1889 tjänstgjorde den som prästbostad, därefter som pastorsexpedition och församlingslokal innan museet räddade byggnaden från att rivas 1940. Året efter återuppbyggdes en av gårdslängorna uppe på Fredriksdal. Det var det första spadtaget till friluftsmuseets nya kvarter med byggnader från centrala Helsingborg. Under åren har alla prästgårdens fyra längor återuppbyggts i stadskvarteret. I dag tjänstgör de som skola, blomsteraffär och utställningslokal.