Ny lekmiljö på Fredriksdal

Under hösten 2018 kommer en ombyggnad av Fredriksdals lekområde Trollskogen att påbörjas. Det nya lekområdet kommer i stort sett att bygga på samma grundidé som den befintliga: en naturlekplats med en inbyggd spännande hinderbana att ta sig runt på.

Den danska landskapsarkitekten Helle Nebelong, som arbetat med naturlekplatser i Danmark tidigare bland annat på Kronborgs slott och Valbyparken, har gjort skissen för området i samråd med en arbetsgrupp på Fredriksdal.

Syftet är att utveckla lekmiljön utifrån Fredriksdals identitet, göra miljön mer tilltalande så att fler barn inspireras till rörelse, lek och kreativitet, ett lekområde som är attraktivt för barn året om.

Som en del av iordningställandet har kontakt knutits med två skolklasser i årskurs 5 på Drottninghögskolan och Slottvångsskolan. I maj träffades klasserna en första gång på Fredriksdal för att färglägga fiskar för att denna andra träff överföra de målade fiskarna till mosaik.

”Det är spännande med projekt där elever i olika bostadsområden, som normalt inte träffar varandra knyter kontakt. Extra roligt är det också att elever som bor nära Fredriksdal får vara med och skapa ett nytt lekområde, som de kan återkomma till och känna delaktighet i”, säger museipedagog Karin Hjelmér. Mosaikkonstnär Pia Mortensen från Köpenhamn håller i workshopen.

När: 17 augusti kl 9-12

Var: Kulturmagasinet, Fredriksdal museer och trädgårdar. Ingång genom Kulturmagasinets grind

Ansvariga för workshopen från Fredriksdal: Museipedagog Karin Hjelmér

Workshopledare: Pia Mortensen https://gladsol.dk/

Kontaktperson: Museipedagog Karin Hjelmér, karin.hjelmer@helsingborg.se