Kurs 8/7: lär dig sköta ängar med lie

Lär dig sköta ängar med lie – kurs på Lillarydsgården 8 juli (föranmälan krävs)

Har du kanske en lie liggande där hemma och nyfiken på hur den används? Vill du lära dig hantera en lie för att kunna skapa en egen blomsteräng. För dig arrangerar vi en kurs på Fredriksdal. Kursen leds av tre personer från Göinge och Linnébygden med stor erfarenhet av lieslåtter, ängarnas ekologi, hur orvet (liens skaft) tillverkas och ängens roll i traditionellt småskaligt lantbruk. Kursen lär dig vad man skall tänka på när man skaffar en lie, hur man slipar och ställer in den och hur man använder den. Under kursen får du också lära dig om hur viktig ängsskötsel är för naturens mångfald av växter och djur.

Kurs: Lien som verktyg för bevarande av ängens mångfald

Tid: lördagen 8/7 kl 10-16 i samband med Fredriksdals slåttergille

Kursledare: Ingvar Nilsson, Christer Lindström, John Forsberg

Deltagare: 15 personer (föranmälan krävs)

Plats: Lillarydsgården på Fredriksdal. Vi möts i Fredriksdals huvudentré kl. 10.00.

Kostnad: 400 kr. Om du inte har Kulturkortet tillkommer 70 kr i entréavgift. Under dagen serveras lätt vegetarisk lunch, kaffe och eftermiddagsfika som ingår i kursavgiften.

Ta gärna med egen lie, så får du hjälp med att ställa in och slipa den. Ett begränsat antal finns till utlåning.

Kursen kommer att hållas utomhus, så vi rekommenderar praktiska kläder.

Anmälan görs med e-post till fredriksdalspraktikan@helsingborg.se

Ange namn, e-postadress, telefonnummer, om du vill ha specialkost och om du har egen lie att ta med.

När du anmält kommer du att få betalningsanvisningar. Anmälan blir gällande först när betalning är mottagen.

Detaljerat program:

Presentation och syfte med kursen

Slåtterängens historia och betydelsen av ängsbruk idag

Arbeten under året i ängen

Betydelsen av slåttertidpunkt och höhantering

Materialkännedom

Lieskaft (orv)

Liebladtyper

Slip- och brynmaterial (slipsten, brynsten, stryksticka)

Slipning

Grundslipning

Underhållsslipning

Övning av slipning

Inställning av lie

Längd på orv

Längd på blad

Bladvinkel

Jordläggning

Övning av slipning och inställning av lie

Lunchpaus

Om Fredriksdals ängar och arbete med hotade vilda växter

Slåtterteknik

Demonstration av grundteknik vid lieslåtter på plan mark

Enskild övning av grundteknik med individuell hjälp

Demonstration av lieteknik vid hinder och liknande

Fortsatt övning av slipning och inställning av lie

Utvärdering av kursen och frågor och tankar som dykt upp under dagen.