Fågelinventering på Fredriksdal

För andra året i rad har vi tillsammans med ornitologen Gustav Persson gjort en omfattande häckfågelinventering över vilka arter som har häckat på Fredriksdal under 2018. Totalt räknades hela 33 häckade arter samt 173 par. Bland årets fåglar stack rörhönan, gröngölingen och den större hackspetten ut lite extra.

Det är inte bara helsingborgarna som kommer till Fredriksdal museer och trädgårdar för att njuta av de lummiga omgivningarna. Ett stort antal fågelarter häckar varje år i de historiska omgivningarna. Här finns små dungar av Skånes vildväxande träd och buskar, åkrar, ängar, vattendrag och fuktmarker. Fredriksdals jordbruk, med naturgödsel och utan besprutning, gynnar ett rikt insektsliv, vilket i sin tur gynnar fågelarter som livnär sig på just insekter.

Rörhönan är en återkommande favorit. Totalt finns det bara runt 6000 reproduktiva individer i Sverige i dag, varav ett par häckade på Fredriksdal. Under våren fick paret två kullar med fem ungar i första kullen och två i andra. Rörhönan håller oftast till i Aledammen vars näringsrika vatten med omgivande buskar är perfekt för arten som återkommer troget till Fredriksdal varje år.

För den som är intresserad av fåglar är Fredriksdal en riktig fjäderklädd guldgruva. Varje vår anordnas dessutom en fågelvandring i samarbete med Kullabygdens ornitologiska förening.

Komplett fågelinventering (tryck på årtalen för att ladda ner pdf-filerna).
2017
2018

Fågelarter som häckade på Fredriksdal under 2018:
Rörhöna
Ringduva
Större hackspett
Gröngöling
Sädesärla
Rödhake
Rödstjärt
Koltrast
Björktrast
Svarthätta
Talgoxe
Blåmes
Nötväcka
Kråka
Skata
Kaja
Råka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Fiskmås
Gärdsmyg
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Lövsångare
Gransångare
Trädkrypare
Järnsparv
Taltrast
Svart-vit flugsnappare

Vad: Fågelinventering på Fredriksdal
När: april-juni 2018
Var: Fredriksdal museer och trädgårdar