Botaniktävling för årskurs 5

Vilken växt? Detta är en tävling för elever i årskurs 5, som anordnas av Fredriksdals museer och trädgårdar. Tävlingen genomförs samtidigt i Lunds botaniska trädgård och Göteborgs botaniska trädgård.

Runt 300 000 växtarter har sitt hem på jorden och av dem växer omkring 2000 i Sverige. Det är emellertid få människor som utan att tveka skulle kunna känna igen och ge namn på en tiondel av de vanligaste. De flesta vuxna känner kanske igen vitsippa och tussilago men när man pratar om våra skogsbildande lövfällande träd är det redan mycket sämre ställt – för att inte tala om alla små örter och gräs.

Samtidigt är det självklart svårt att få ett förhållande till naturen om man inte vet vad som finns i den. Om vi vill att våra barn ska bli bättre på att vårda den biologiska mångfalden i framtiden, måste vi börja tidigt och hjälpa dem att få uppleva hur intressant det är med alla färger, livsformer och ekologiska samspel som våra blomväxter uppvisar. Göteborgs botaniska trädgård startade 2013 denna tävling som har blivit en stor succé.

Tävlingen går ut på att eleverna ska lära sig känna igen och kunna namnen på 63 växtarter enligt en artlista.

Inspirationsdagar den 3 och 4 maj kl 9 – 12

De deltagande klasserna kan välja antingen den 3 eller 4 maj kl. 9 -12 för att besöka Fredriksdal på en inspirationsdag. Eleverna får träffa personal som berättar om sitt arbete med att odla och skapa växtmiljöer för de skånska vilda växterna. Eleverna får också tips till hur man bestämmer en växt samt får besöka museets herbarium.

Maj-juni

Klassläraren tränar in växtarterna med sina elever genom att ta dem med ut i naturen eller besöker Fredriksdals skånska botaniska trädgård, där alla växterna på artlistan odlas.

Tävlingen den 8 juni kl 10 -12

Tävlingen äger rum för alla klasser den 8 juni kl 10 – 12 på Fredriksdal. Ett fint pris utgår till vinnaren!

Anmälan

Mer information om tävling och anmälningsuppgifter på kulturskafferiet.se.