Bli en naturvårdshjälte – gå en kurs i ängsskötsel hos oss

Vi är glada för att kunna erbjuda en innehållsrik och inspirerande ängskurs på Fredriksdals ängar. Du kommer att få praktisk handledning i slipning, inställning och lieteknik och lära dig om ängars skötsel och betydelse. Kursen ger goda möjligheter till samtal och rådgivning. Kursledarna har stor kunskap och erfarenhet av lieslåtter, tillverkning och skötsel av redskap, ängars betydelse för biologisk mångfald och hållbart lantbruk.

Naturens mångfald gynnas av historisk skötsel med betesdjur, ängsbruk och odling. I takt med att lantbruk och skogsbruk ändrats drastiskt under senaste seklet, har en stor del av arterna i naturen blivit väldigt sällsynta. Men det finns sätt att vända trenden. Ett är att börja sköta mark som äng. Även små ängar gynnar mångfalden. Ta tillfället att skaffa dig kunskap och teknik för att själv kunna sköta en äng!

När? Lördag 7 juli klockan 10:00 – 16:00.

Mer information om evenemanget hittar du här.

För närvarande har vi stora problem med vår e-post. Får du inget svar på din anmälan? Kontakta oss på 042-102521.