Årets räddningsaktion av sällsynta växter

Under 2017 lyckades vi med att samla frön av den mycket sällsynta växten korndådra. Nu vill vi odla den på Fredriksdal för att rädda kvar arten i Skåne.

Skåne har flest vilda växter i landet. Men också flest rödlistade, alltså växter som riskerar att försvinna för gott om inget görs åt det. Vissa växter, som korndådran, är så okända för de flesta att nästan ingen märker att de håller på att utrotas. Men naturens mångfald är för viktig och värdefull för att låta växter och djur dö ut. Därför har vi som arbetar med Fredriksdals botaniska trädgård börjat samla in några av Skånes mest sällsynta vilda växter och odla dem som en säkerhetskopia på Fredriksdal.

Korndådra är en ettårig liten växt som växer i sädesåkrar. Den var vanlig fram till mitten av 1900-talet, men när fler lantbruk började använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs började det gå utför. Förra året var korndådran till och med helt försvunnen från Skåne. Hoppet var nu att det skulle finnas kvar livskraftiga frön i marken där den tidigare vuxit. Och så i somras upptäcktes några plantor på två platser i Skåne och vi följde med spänning när fröna mognade för att hinna rädda dem innan säden skördades. Vi fick tag på 100 frön och nu gäller det att odla fram så många plantor som möjligt. De ska i sin tur ge många nya frön som vi kan sprida till nya växtplatser på ekologiska åkrar runt om i Skåne. Vi är mycket glada om Fredriksdal kan bidra till att rädda kvar en art i Skånes fina natur. Fortsättning följer.

Klicka här för att läsa mer om vår biolog och naturvårdare, Jakob Sandbergs arbete med att bevara Skånes vilda växter.