Martha Persson Hennings läkarpraktik

Marta Persson Henning var en av Sveriges första kvinnliga läkare och i ett av stadskvarterets hus hittar du hennes läkarpraktik.

Läkarpraktiken låg från början i Gamlegård på Norra Storgatan i centrala Helsingborg och öppnades redan 1931. I början av 1970-talet flyttades praktikens inredning och utrustning till Fredriksdal och här lever berättelsen om Martha Persson Henning och hennes läkarpraktik vidare än i dag.

Foto: Gamlegård, med den lilla trädgården gränsande till Henckelska huset är en av stadens äldsta profana byggnader som kan uppvisa 1700- och 1800-talens korsvirkesfasader.