Loge, Stall och Vagnslider

Fredriksdals ladugård, loge och vagnslider var viktiga byggnader för jordbruket som bedrevs på egendomen. Byggnaderna uppfördes i etapper under 1800-talets första decennier.

I ladugården fanns bland annat arbetshästarna medan familjens ridhästar huserade i byggnaden där caféet finns i dag. Logen är uppförd i natursten med spåntak medan ladugård och vagnslider är byggt av tegel och delvis korsvirkesstomme. På vintern är en del av Fredriksdals lantrasdjur inomhus i stallet, men under våren, sommar och höst är djuren utomhus och njuter av det fina vädret medan de bidrar till att utvecklas museets olika betesmarker.

Hälsa gärna på i stallet när det är öppet. Har du tur kanske du till och med kan få klappa en ko, ett får eller en söt katt som busar omkring bland halmbalarna. Kom dock ihåg att aldrig mata djuren. De mår bäst av sitt eget foder och kan bli dåliga av sådant vi äter. Dessutom är det viktigt att bönderna vet hur mycket djuren äter. Om du vill hjälpa till att mata djuren anordnar Fredriksdal särskilda ”Mata djuren-dagar”.

Kika in i stallet

Fler byggnader på Fredriksdal