Vi som får Fredriksdal att växa

Fredriksdal har många duktiga och kompetenta medarbetare. Inför 100-årsjubileumet har några av dem fått svara på frågorna: Har du någon favoritplats på Fredriksdal? Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år? Vilken plats tror du att Gisela Trapp hade känt sig mest stolt över om hon besökt Fredriksdal museer och trädgårdar idag? Vilken hashtag tror du att Gisela Trapp hade använt sig av för att beskriva
Fredriksdal idag?

Jakob Sandberg

Vad är din roll på Fredriksdal?

Biolog och doktor i ekologi. Arbetar för naturvård och bevarande av Skånes vilda växter.

Har du någon favoritplats på Fredriksdal?

Det anlagda kulturlandskapet runt Lillarydsgården med ängar, åkrar och betesmarker. Något helt annat än andra parker och grönområden!

Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år?

Den hotade biologiska mångfald som Fredriksdal bevarar, finns nu åter ute i naturen. Lantrasdjur används i hållbara lantbruk som gynnar ett myller av vilda växter och djur.

Fredriksdal är nu ännu mer en plats att mötas på för att fira detta och utbyta kunskap och inspiration.

Philippe Hässlekvist

Vad är din roll på Fredriksdal?

Utöver grönsaksodling, fruktträdsbeskärning och skördearbeten är jag en av dem som gör Fredriksdal till ett attraktivt besöksmål.

Har du någon favoritplats på Fredriksdal?

Med sin mångfald av spännande grönsaker är köksträdgården en självskriven plats i hjärtat av Fredriksdal.

Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år?

Vissa miljöer kommer att se precis ut som idag medan andra i bästa fall har förnyats helt eller har försvunnit.

Vilken plats tror du att Gisela trapp hade känt sig mest stolt över om hon besökt Fredriksdal museer och trädgårdar idag?

Eftersom mat och matlagning har en central plats i en människas liv hade jag säkert träffat Gisela Trapp ofta i köksträdgården.

Vilken hashtag tror du att Gisela Trapp hade använt sig av för att beskriva Fredriksdal idag?

#landetmittistan

Torbjörn Strandberg

Vad är din roll på Fredriksdal?

Djuransvarig museibonde

Har du någon favoritplats på Fredriksdal?

Stallet med alla djur

Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år?

Likadant som idag

Vilken plats tror du att Gisela Trapp hade känt sig mest stolt över om hon besökt Fredriksdal museer och trädgårdar idag?

Köksträdgården

Vilken hashtag tror du att Gisela Trapp hade använt sig av för att beskriva Fredriksdal idag?

#mittfredriksdal

Åsa Hässlekvist

Vad är din roll på Fredriksdal?

Museipedagog och etnolog. Att i dialog med skolklasser och publik inspirera, förmedla och engagera som kulturhistoriker.

Har du någon favoritplats på Fredriksdal?

Gå in och sätt dig i Lillarydsgårdens storstuga och lyssna. Kanske hör du liksom jag röster, träskotramp, dunket från vävstolen och elden som sprakar i spisen. Det är som människorna från förr som vill berätta någonting för dig.

Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år?

Fredriksdal har kommit långt med odling av kultursorter, ekologiska grönsaker och återbruk.

Gårdar och hus är i gott skick och med levande interiörer och mark runtomkring.

Vilken plats tror du att Gisela trapp hade känt sig mest stolt över om hon besökt Fredriksdal museer och trädgårdar idag?

Hon hade älskat att herrgården och södra flygeln ska levandegöras och öppnas för publiken.

Vilken hashtag tror du att Gisela Trapp hade använt sig av för att beskriva Fredriksdal idag?

#slutaaldrigdrömma

Catharina Nilsson

Vad är din roll på Fredriksdal?

Jag arbetar med Fredriksdals vuxna grupper, teambuildingaktiviteter, guidningar och konferenser.

Har du någon favoritplats på Fredriksdal?

Det är så svårt att välja bland alla fantastiska platser, men jag måste nog säga stadskvarteret, med Hedströms diversehandel, Erica modehus, Apoteket Kärnan med flera.

Hur tror du Fredriksdal ser ut om 100 år?

Jag tror att besökarnas delaktighet kommer att bli ännu viktigare och att vi kommer ha fler arrangemang som 1940-talshelgen, till exempel  retrodagar, återvinningsfester och samlardagar.

Vilken plats tror du att Gisela trapp hade känt sig mest stolt över om hon besökt Fredriksdal museer och trädgårdar idag?

Hon skulle varit stolt över hela Fredriksdal, men särskilt förtjust i den landskapsbotaniska trädgården, eftersom den erbjuder underbara motiv för måleri.

Vilken hashtag tror du att Gisela Trapp hade använt sig av för att beskriva Fredriksdal idag?

#mittfredriksdal