Vem var Gisela Trapp?

Konstnär, illustratör och innovatör. Gisela Trapp, som föddes in i den välbärgade Henckel-familjen i Helsingborg 1873, var sannerligen en framsynt kvinna för sin tid som inte bara vurmade för naturen och djuren, utan även för stadens invånare.

Hennes talang för det konstnärliga visade sig redan i tidig ålder och vid 17 år blev hon antagen till Konstakademin i Stockholm. Hon flyttade dock snart hem igen för att istället studera i Köpenhamn under Niels Petter Mols. Hennes erkännande som konstnär kom i början av 1900-talet. Många av hennes motiv är hämtade från Arild, där hon spenderade mycket tid med sin familj under somrarna.

1902 gifte hon sig med den 26 år äldre Oscar Trapp. Både Gisela och hennes make var mycket intresserade av kultur och historia.

När Gisela donerade Fredriksdal till staden gav hon klara anvisningar om hur marken skulle användas. Hennes intention var att det skulle anläggas ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård på platsen och att huvudbyggnaden, Fredriksdals herrgård med anor från 1700-talet, så småningom skulle göras tillgänglig för alla att besöka. Gisela ville att det på Fredriksdal skulle beredas plats för gamla, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, sällsynta växter och prunkande trädgårdar. Genast efter donationen sattes olika utrednings- och förberedelsearbeten igång och 1923 kunde det nya friluftsmuseet öppna för allmänheten. 100 år efter donationen har Fredriksdal utvecklats till ett populärt besöksmål med äldre byggnader från både skånsk landsbygd och centrala Helsingborg. Trädgårdar, parker och odlingar har sakta vuxit fram och blivit en hemvist för både välkända och sällsynta arter efter Giselas särskilda önskemål från 1918. Tack, Gisela Trapp!